Teknikområde 23, styrelsemöte

Teknikområde 23  Metallurgi

Tid

6 december 2022, kl. 10.15-15.30

Plats

  • SSAB i Luleå

Kontaktperson