My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

När stålet rann som vatten. Uppgång och fall för Aktiebolaget Héroults Elektriska Stål 1902–1920

Ida Dicksson and Lena Knutson Udd

2016. 86 p. ill.
Jernkontorets Bergshistoriska utskott, H 83

Price (SEK): 175:-

Den här berättelsen handlar om stora spekulativa industriprojekt under en ovanligt händelserik tidsperiod i vår historia. Första världskriget finns med i bakgrunden av historien som en dov ton i en orkester. På grund av kriget råder akut varubrist och stor efterfrågan på strategiska produkter som järnmalm och stål. Berättelsen tar sin början i 1800-talets Frankrike och snirklar sig vidare genom värmländska Karlskoga för att slutligen nå sin kulmen – och sitt fall – på en slätt utanför Falkenberg i Halland.

Aktiebolaget Héroults Elektriska Ståls företagsarkiv är borta sedan länge och alla våra frågor har inte kunnat besvaras. Men med hjälp av arkivmaterial från olika håll har vi ändå kunnat skapa oss en god bild av händelseförloppet. Vår ambition har varit att levandegöra berättelsen, människorna och tekniken så att läsaren för en kort stund förflyttas till de forsande vattnen och de högtflygande planerna och förhoppningarna i Kortfors och Ätrafors.

Den historiska beskrivningen följs av en fotodokumentation som visar de spår som finns kvar idag efter den korta stålverksepoken i Ätrafors. Vi har velat knyta ihop de historiska händelserna med samtiden, och har därför pratat med människor i bygden för att försöka få fram kollektiva minnen och berättelser från tiden då det begav sig. Men minnen visade det sig vara ont om. Av naturliga skäl finns det ingen i livet som har minnen från tiden och inte heller verkar det finnas släktingar. Det var stor inflyttning från Värmland när verket drogs igång och troligen lika stor utflyttning efter nedläggningen. Det finns inte längre någon kvar som minns. I Kortfors finns inte ett spår av anläggningen men istället rikligt med arkivmaterial från bland annat Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv.