My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Jernkontorets utbildningspaket

An education kit in twelve parts covering the complete chain of production in steelmaking.

Compendia with associated presentations. (In Swedish)

Jernkontorets utbildningspaket är ett läromedel i tolv delar som täcker hela produktionskedjan vid stålframställning.

Utbildningspaketet vänder sig i första hand till anställda vid stålföretagen, elever vid gymnasie- och högskolor samt stålföretagens kunder.

Läromedlet är författat av experter inom nordisk stålindustri.
Delar av paketet har reviderats. 

Textkompendier med illustrationer

Del 1    Historia, grundläggande metallurgi. 2016, pdf, 54 s, 1,5 Mb 
Del 2    Malmbaserad processmetallurgi. 2000, pdf, 38 s, 0,8 Mb
Del 3    Skrotbaserad processmetallurgi. 2000, pdf, 33 s, 1 Mb
Del 4    Skänkmetallurgi och gjutning. 2000, pdf, 48 s, 1,1 Mb
Del 5    Underhåll och driftsekonomi. 2001, pdf, 56 s, 0,7 Mb
Del 6    Analytisk kemi. 1996, pdf, 73 s, 2,3 Mb
Del 7    Energi och ugnsteknik. 1997, pdf, 68 s, 2,4 Mb
Del 8    Bearbetning av långa produkter. 2015, pdf, 49 s, 2,4 Mb
Del 9    Bearbetning av platta produkter. 2015, pdf, 51 s, 2,3 Mb
Del 10  Oförstörande provning. 2007, pdf, 67 s, 2,6 Mb
Del 11   Låglegerade stål. 2019, pdf, 56 s, 7,5 Mb 
Del 12  Rostfria stål. 2021, pdf, 40 s, 4,8 Mb

Illustrationerna i powerpoint-format

Illustrationerna i powerpoint-presentationerna delarna 1–5 nedan är de ursprungliga och saknar direkt kopplig till de omarbetade kompendierna 1–5 ovan.

Presentationer som har omarbetades och moderniserades är del 8 och 9 (2015), del 11 (2019) och del 12 (2021). Observera att filerna är stora och kan ta lång tid att ladda/spara.

Del 1, ppt, 21 Mb
Del 2, ppt, 23 Mb
Del 3, ppt, 46 Mb 
Del 4, ppt, 50 Mb 
Del 5, ppt, 22 Mb

Del 6, ppt, 28 Mb
Del 7, ppt, 26 Mb
Del 8, pptx, 10 Mb
Del 9, pptx, 9 Mb
Del 10, ppt, 26 Mb
Del 11, pptx, 21 Mb
Del 12, pptx, 11 Mb