Stålindustrins forskarskola

Stålindustrins forskarskola utbildar doktorander i syfte att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv och att bidra till en ökad andel forskningsmeriterade medarbetare.

Doktorander från Stålindustrins forskarskola deltog vi konferensen "Fler idéer om metaller" 4-5 mars 2015.

Stålindustrins forskarskola utbildar doktorer i nära anslutning till stålindustrin. Doktoranderna är lokaliserade i Högskolan Dalarnas lokaler i Borlänge och i Sandbacka Park i Sandviken. 

Syftet med forskarskolan är att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv och att bidra till en ökad andel forskningsmeriterade medarbetare i svenska företag. 

Arbetet initierades 2011 och kommer att pågå till och med 2020. Verksamheten bygger på tidigare goda erfarenheter av nära samarbete mellan akademi och regionala industriföretag. När samtliga deltagare har avlagt sina examina kommer forskarskolan att ha levererat elva doktorer och fyra licentiater till svensk stålindustri.

Huvudman och sammanhållande i arbetet är Högskolan Dalarna.

Satsningen finansieras av Jernkontoret, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan Dalarna, Sandvikens kommun samt samverkande företag.

Samarbeten har hittills etablerats med SSAB, Sandvik, Outokumpu, Böhler-Uddeholm, Åkers Sweden, Triple-Steelix och data M Scandinavia. Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Gävle samt KTH, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm är viktiga akademipartners.