Jernkontorets medarbetare

På Jernkontoret arbetar omkring 35 personer. Om du vill besöka Jernkontorets hus så är adressen Kungsträdgårdsgatan 10 i centrala Stockholm.

VD och avdelningschefer

Annika Roos

Verkställande direktör

Läs merom Annika Roos

Helén Axelsson

Energi- och miljödirektör

Läs merom Helén Axelsson

Hanna Escobar-Jansson

Kommunikationsdirektör

Läs merom Hanna Escobar-Jansson

Fredrik Höeg

Ekonomi- och administrationschef

Läs merom Fredrik Höeg

Kristian Ljungblad

Public affairs-direktör

Läs merom Kristian Ljungblad

Gert Nilson

Teknisk direktör

Läs merom Gert Nilson

Mathias Ternell

Handelspolitisk direktör

Läs merom Mathias Ternell

Övriga anställda (alfabetisk ordning)

Yngve Axelsson

Bibliotekarie

Läs merom Yngve Axelsson

Eva Blixt

Rådgivare i miljöfrågor

Läs merom Eva Blixt

Helena Branting

Personalansvarig, controller

Läs merom Helena Branting

Sophie Carler

Rådgivare i miljöfrågor

Läs merom Sophie Carler

Katja Dolinar Valentic

Kontorskoordinator

Läs merom Katja Dolinar Valentic

Tommy Ekholm

Projektledare och webbredaktör

Läs merom Tommy Ekholm

Lotta Gustafsson

Ekonomi och administration

Läs merom Lotta Gustafsson

Jonas Gurell

Forskningschef

Läs merom Jonas Gurell

Gustav Henschen Ingvar

Kommunikatör

Läs merom Gustav Henschen Ingvar

Pär Hermerén

Rådgivare i energi- och klimatfrågor

Läs merom Pär Hermerén

Elisabeth "Bettan" Jansson

Receptionist

Läs merom Elisabeth "Bettan" Jansson

Lena Johansson

Konferens- och facilitetsansvarig

Läs merom Lena Johansson

Catarina Karlsson

Forskningskoordinator, bergshistoria

Läs merom Catarina Karlsson

Amanda Källén

Processledare

Läs merom Amanda Källén

Bo Larsson

Tillförordnad forskningschef

Läs merom Bo Larsson

Ingrid Leek

Kommunikatör, politik och opinion

Läs merom Ingrid Leek

Helena Malmqvist

Forskningschef

Läs merom Helena Malmqvist

Cecilia Mattsson

Rådgivare i miljöfrågor

Läs merom Cecilia Mattsson

Rachel Pettersson

Forskningschef

Läs merom Rachel Pettersson

Jari Pylkkö

IT- och fastighetsansvarig

Läs merom Jari Pylkkö

Lars Ragnarsson

Processledare

Läs merom Lars Ragnarsson

Christer Ryman

Forskningschef

Läs merom Christer Ryman

Kristian Skånberg

Forskningschef

Läs merom Kristian Skånberg

Lotta Sörlin

Forskningskoordinator

Läs merom Lotta Sörlin

Anna Thorell

Kommunikatör, tryckta och digitala kanaler

Läs merom Anna Thorell

Robert Vikman

Forskningschef

Läs merom Robert Vikman

Rasmus Östlund

Projektkoordinator

Läs merom Rasmus Östlund

Karin Östman

Senior miljöhandläggare

Läs merom Karin Östman