Anna Thorell

Kommunikatör, tryckta och digitala kanaler

Arbetsområden

  • Textframställning och grafisk formgivning
  • Projektledare och huvudredaktör för jernkontoret.se
  • Sociala medier (Facebook)
  • Bildarkiv (bilder från detta sekel)
  • Informations- och utbildningsmaterial

Kontakt