Vi tycker

Här kan du ta del av våra åsikter och de politiska reformförslag som stålindustrin driver. 


Den svenska stålindustrin arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det handlar om att i de egna verksamheterna ta ett socialt ansvar för såväl anställda som för de som lever i eller nära tillverkningsorter, ta en aktiv klimat- och miljöhänsyn till produkters och processers miljöpåverkan, samt att skapa långsiktigt starka ekonomiska förutsättningar för att utvecklas och växa.