Ståldialog

Ståldialog handlar om människorna och idéerna som gör omställningen möjlig. I en serie inspelade samtal möter Jernkontorets vd Annika Roos beslutsfattare och experter som på olika sätt har nyckelpositioner för industrins hållbara omställning. Det är viktiga och inspirerande samtal om järn- och stålindustrins framtid.

Sprid gärna kännedom om www.ståldialog.se!