Ståldialog med Eva Petursson, forskningschef, SSAB

Annika Roos träffar Eva Petursson, forskningschef på SSAB, som berättar om hur det viktiga arbetet för omställningen till fossilfrihet genomsyrar hela företaget. Vad omställningen av företaget betyder för medarbetare och samarbetspartners och vilka effekter den kan få för det globala klimatet.