Fler röster från järn- och stålindustrin om stålet och omställningen

Nedan kan du ta del av intervjuer med personer i branschen som på olika sätt arbetar med järn- och stålindustrins omställning och hållbara utveckling. Intervjuerna gjordes under 2020 i samband med Jernkontorets informationskampanj om #Stålnytta. 

Era Kapilashrami, plats- och produktionschefen på SSAB i Oxelösund:

"Vi ställer om för att på riktigt, drastiskt minska koldioxidutsläppen i Sverige"

 

Thérèse Bodén, teknik och kvalitetschef på Outokumpu Prefab:

"Vi måste räkna på livscykelkostnaden"

 

Göran Nyström, vice vd på Ovako:

"Minska koldioxidutsläppen globalt genom ökad stålproduktion i Sverige"

 

Eva Blixt, miljörådgivare på Jernkontoret:

"Vi har en av de mest innovativa stålindustrierna i världen"

 

Tom Eriksson, chef för strategisk forskning på Sandvik Materials Technology:

"Konkurrenskraft finns i innovationer"

 

Malin Hallberg, kvalitetsansvarig på Suzuki Garphyttan:

"Vi har en jättefördel i Sverige, vi lär tidigt våra elever att problemlösa och tänka själva"

 

Karin Östman, miljörådgivare på Jernkontoret:

"Vi måste tänka mer cirkulärt"

 
   

#stålnytta-web-svart.png