Sophie Carler

Rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor

Arbetsområden

  • Hållbarhet
  • Vatten och mark
  • Metaller
  • Kemikalier
  • Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och ekologisk efterbehandling
  • Allmänna miljöfrågor

Kontakt