Robert Vikman

Forskningschef

Arbetsområden

Forskningschef för teknikområdena
  TO 23, Metallurgi
  TO 24, Gjutning och stelning

Kontakt