Rachel Pettersson

Forskningschef

Arbetsområden

 • Forskningschef för teknikområdena
    TO 31, Plåt och band
    TO 32, Stång och profil
    TO 33, Tråd
    TO 34, Rör
    TO 41, Stålutveckling och applikationer
    TO 43, Rostfria stål  
 • Europeisk stålforskning (RFCS och Horizon 2020) 

Kontakt