TO 33 Tråd

Företag, institut, högskolor och universitet intresserade av forskning inom trådproduktion samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 33, Tråd

Tillverkning av varmvalsad tråd, en trådläggare matar ut valstråden i ringar som därefter får svalna. 

Tråddragningsprocessen fram till färdiga trådprodukter börjar konventionellt med oxidbetning av trådämnen som levererats från trådvalsverk. Processen fortsätter med kalldragning av tråden till färdig dimension, det sker via upprepade areareduktioner och kontinuerligt genom passager mellan dragskivor, vilka är sammansatta i dragblock. Vid dragning av tunnare tråd glödgas och betas tråden innan förnyad kalldragning sker.

Trådprodukter kan vara kullagertråd, fjädertråd, svetstråd, häftklammertråd, värmetråd, tråd till borrar, kirurgisk suturtråd, etc.

Teknikområdets möten arrangeras 2-3 gånger per år, ofta vid medlemsföretag.


Styrelsens ordförande

Peter Gillström, Suzuki Garphyttan AB

Forskningschef

Rachel Pettersson, Jernkontoret

Medlemsföretag

ESAB, Göteborg
Fagersta Stainless AB, Fagersta
Hjulsbro Steel AB, Linköping
Kanthal AB, Hallstahammar
Pacwire AB, Söråker
Suzuki Garphyttan AB, Garphyttan
Zapp Precision Metals (Sweden), Sandviken

Adjungerade

Högskolan Dalarna, Borlänge
Örebro Universitet, Örebro

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Söka finansiering till, planera och initiera egna projekt och externt medfinansierade projekt eller större forskningsprogram via samordnade kontakter mellan företag, forskare och anslagsgivare
  • Driva denna processinriktade forskning, där gemensamma forskningsinsatser ingår från företag, institut, högskolor och universitet
  • Främja industriella kontakter, möjliggöra erfarenhetsutbyte, ta tillvara specialistkunskaper och teknikbevaka
  • Stärka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft inom området genom att uppnådda forskningsresultat används

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m m.