Utgivna rapporter, TO 33

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 33, Tråd. Listan är sorterad med den senaste överst.  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla. 
D-rapporter kan beställas eller laddas hem under "Publicerat".


Analys av 16 smörjmedel för tråddragning
Rachel Pettersson 
2022 (TO 33-35)

Förstudie UVIOL
Conny Knutsson
2022 (TO 33-34)

Rengöring av torrdragen tråd – en litteraturstudie
Joakim Larsson
2021 (TO 33-33)

Funktionell ytbehandling av tråddragningsverktyg för ökad prestanda och livslängd (SEWire) Slutrapport
Mikael Olsson m.fl.
2020 (TO 33-32)

Kommentarer om smörjmedelsanalys
Peter Gillström m.fl
2019 (TO 33-31)

Analys av smörjmedel till tråddragning
Markus Uhlirsch, Mylène Trublet, Dongming Liu och Dinko Lukes
2019 (TO 33-30)

NG Wire slutrapport
Lars Pejryd
2017 (TO 33-29) 

FEM rapport
Joakim Larsson, Karim El Amine & Lars Pejryd
2017 (TO 33-28)

Försök med dragning med hjälp av Roller dies 
Joakim Larsson
2017 (TO 33-27) 

Vibrationsmätning som processövervakningsmetod i tråddragningsprocessen
Joakim Larsson
2017 (TO 33-26)

TO 33 besök till Paramount Die och WAI International Technical Conference
Peter Gillström, Conny Knutsson & Morgan Roberthson
2016 (TO 33-25) 

Försök med elektrostatisk smörjmedelspåläggare vid FSAB
Joakim Larsson
2016 (TO 33-24) 

Analys och optimering av omställningstid
Karim El Amine
2016 (TO 33-23) 

Dragning av tråd som förbehandlats in-line med ELC-metod, elektrostatisk smörjmedelsaplikator
Peter Gillström & Joakim Larsson
2016 (TO 33-22) 

NGWire – Phase 1 report
Lars Pejryd
2015 (TO 33-21)

Unconventional techniques, a literature survey.
Karim El Amine
2015 (TO 33-20) 

Roller dies – State of the art report
Karim El Amine
2015 (TO 33-19) 

Tribological aspects of conventional wire drawing – Case study 1: FNsteel Hjulsbro AB
Mikael Olsson
2014 (TO 33-18) 

Slutrapport avs projekt inom programmen: Forskningsprojekt vid nya lärosäten HÖG 2009 och Utökad samproduktionskompetens. Genomförandeprojekt
Magnus Jarl 
2013 (TO 33-17)

Automatisering, mätning och styrning av kvalitetspåverkande parametrar vid tråddragning.
Magnus Jarl
2012 (TO 33-16)

Automatisering, mätning och styrning av kvalitetspåverkande faktorer vid tråddragning. Analys av smörjningsprocessen - Litteraturgenomgång.
2007 (TO 33-15)

Wire cast obtained by use of roll straightening as an alternative to turning of the die box.
2005 (TO 33-14; Oru-Te-2003-71)

Smörjmedelsammansättningens inverkan på tråddragningsprocessen. Slutrapport.
Ulrik Palmqvist et al.
2003 (TO 33-13; IM 2003-813)

Alternativ till bly vid värmebehandling av tråd. Examensarbete.
Tomas Berntsson & Edin Sapcanin
2003 (TO 33-12; Oru-Te-EXA078-M101/01)

Kontinuerlig patentering av pianotråd med gaskylning. Delrapport.
Tomas Berntsson & Edin Sapcanin
2003 (TO 33-11; Oru-Te-2003-73)

Patentering av tråd i virvelbädd och med gaskylning. Delrapport.
Tomas Berntsson & Edin Sapcanin
2003 (TO 33-10; Oru-Te-2003-72)

Läggartemperaturens inverkan på glödskalet, samt dess inverkan på metoden för avlägsning av glödskalet. Litteraturstudie.
Per-Allan Andersson
2003 (TO 33-9; Oru-Te-2003-77)

Alternativ till bly vid värmebehandling av tråd. Slutrapport.
Tomas Berntsson, Edin Sapcanin, Magnus Jarl
2003 (TO 33-8; Oru-Te-2003-74, 2003-08-15)

FEM vid tråddragning. Slutrapport.
Henrik Överstam, Magnus Jarl
2003 (TO 33-6; Oru-Te-2003-75, 2003-08-25)

Egenskaper hos oxider på kolstål. Litteraturstudie.
2003 (TO 33-5; Oru-Te-2003-69, 2003-07-21)

FEM vid tråddragning. Simulering i 2D av SKF 803
Överstam, Henrik; Jarl, Magnus
2002 (TO 33-4; MEF02023)

FEM vid tråddragning. Resultat av dragningsförsök med 316L.
Magnus Jarl, Kjell Pettersson
2001 (TO 33-3; MEF00118)

FEM vid tråddragning. 3D-simulering av snedställd dragskiva.
Magnus Jarl
2001 (TO 33-2; MEF00117)

FEM vid tråddragning. Simulering i 2D.
Magnus Jarl
2001 (TO 33-1; MEF00077)

Lastbärare för dragen tråd. Slutrapport (Carriers for drawn wire. Final report)
Neuman, Rolf; Tärnblom, Stig
1985 (JKF D 567)

Detektering av rivning vid tråddragning. Slutrapport (Detection of tearing in wire drawing. Final report.)
Bengt O Waller
1985 (JKF D 562)

Temperaturmätning på löpande tråd i dragbänk. Slutrapport = Measurement of temperature on wire drawbench. Final report
Leif-Göran Antonsson, Bengt Kylberg
1985 (JKF D 561)

Krav på valstrådens glödskal. Slutrapport = Demands on wire rod scale. Final report
Kjell Husby
1985 (JKF D 537 IM-1967)

Undersökning av betbarheten hos låg- och högkolhaltig valstråd = Investigation of the pickling properties of hot rolled wire rod
Kjell Husby
1985 (JKF D 536 IM-1965)

NG Wire slutrapport

Lars Pejryd

2017 (TO 33-29)

 

FEM rapport

2017 (TO 33-28)

 

Försök med dragning med hjälp av Roller dies

Joakim Larsson

2017 (TO 33-27)

 

Vibrationsmätning som processövervakningsmetod i tråddragningsprocessen

Joakim Larsson

2017 (TO 33-26)

 

TO 33 besök till Paramount Die och WAI International Technical Conference

Peter Gillström, Conny Knutsson & Morgan Roberthson

2016 (TO 33-25)

 

Försök med elektrostatisk smörjmedelspåläggare vid FSAB

Joakim Larsson

2016 (TO 33-24)

 

Analys och optimering av omställningstid

Karim El Amine

2016 (TO 33-23)

 

Dragning av tråd som förbehandlats in-line med ELC-metod, elektrostatisk smörjmedelsaplikator

Peter Gillström & Joakim Larsson

2016 (TO 33-22)

 

NGWire – Phase 1 report

Lars Pejryd

2015 (TO 33-21)

 

Unconventional techniques, a literature survey.

Karim El Amine

2015 (TO 33-20)

 

Roller dies – State of the art report

Karim El Amine

2015 (TO 33-19)

 

Tribological aspects of conventional wire drawing – Case study 1: FNsteel Hjulsbro AB

Mikael Olsson

2014 (TO 33-18)

 

Slutrapport avs projekt inom programmen: Forskningsprojekt vid nya lärosäten HÖG 2009 och Utökad samproduktionskompetens.  Genomförandeprojekt

Magnus Jarl

2013 (TO 33-17)