Metals & Minerals, för hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning

Innovationsprogrammet Metals & Minerals är en del av Sveriges strategiska innovationsatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Programmet leds av Jernkontoret i samarbete med Luleå tekniska universitet, LTU Business, Sustainable Steel Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet.

Innovationsprogrammet Metals & Minerals är en del av Sveriges strategiska innovationsatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Det är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas, Vinnova och den svenska metall- och gruvindustrin.

Programmets mission lyder:
Metals & Minerals ska säkerställa en hållbar och resilient metall- och mineralförsörjning för samhällets omställning.

Metals & Minerals ska öka och säkra tillgången på metaller och mineral och samtidigt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion. Metaller och mineraler som utvinns eller återvinns ska generera så mycket användbar funktion och så lite avfall som möjligt.

Programmet arbetar för ett ökat samarbete i värdekedjan nationellt och internationellt, för att utforma affärsmodeller, politiska förslag och sociala innovationer som banar väg för lösningar som krävs för att uppfylla Metals & Minerals misson.

Metals & Minerals leds av Jernkontoret i samarbete med Luleå tekniska universitet, LTU Business, Sustainable Steel Region, Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet.

Programmet engagerar även aktörer inom tillverkningsindustrin, akademi, forskningsinstitut, kommuner, regioner, branschorganisationer, fackförbund och myndigheter.

Programchef för Metals & Minerals:

Maria Swartling, Sustainable Steel Region
e-post: maria.swartling@susreg.se

Läs mer om Metals & Minerals:

För mer information om programmet och dess utlysningar, se metalsandminerals.se

Läs om Metals & Minerals på impactinnovation.se