Helena Malmqvist

Forskningschef

Arbetsområden

  • Forskningschef för teknikområde
        TO 51, Energi- och ugnsteknik
        TO 60, Digitalisering
  • Nätverket Stålakademin

Kontakt