Lotta Sörlin

Forskningskoordinator

Arbetsområden

  • Biträdande programchef för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material 

Kontakt