Eva Blixt

Rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef

Arbetsområden

  • Restprodukter (biprodukter och avfall)
  • Samhällsnytta och globala målen
  • Industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser
  • Allmänna miljöfrågor

Kontakt