Lotta Gustafsson

Ekonomi och administration

Arbetsområden

  • Ekonomi för konferensvåningen
  • Administrerar Jernkontorets fullmäktige, Bruksindustriföreningen, Bergslagens deputerade samt Fond- och arbetsutskottet
  • Kanslist för Sancte Örjens Gille
  • Ekonomi för AB Järnbruksförnödenheter

Kontakt