Pär Hermerén

Rådgivare i energi- och klimatfrågor

Arbetsområden

  • Energieffektivisering
  • Elförsörjning
  • Stålindustrins klimatfärdplan
  • Allmänna klimatfrågor
  • Jernkontorets energihandbok (energihandbok.se)

Kontakt