Kristian Ljungblad

Public affairs-direktör

Arbetsområden

  • Chef för Avdelning för public affairs
  • Övergripande policyfrågor
  • Politiska kontakter
  • Jernkontorets PA-nätverk

Kontakt