Lunchseminarium: Hur kan IED bidra till Green Deal?

Välkommen på lunchsseminarium om IED, EU:s industriutsläppsdirektiv. IED revideras under 2021 och i detta seminarium beskrivs den pågående revideringen med diskussion kring de viktigaste delarna och hur Sverige kan säkerställa att tidigt delta i revideringen.

Tid

Onsdagen den 22 september kl. 11.30-12.30

Plats

  • Digitalt event

Kontaktperson

Under 2021 revideras EU:s miljöbalk för verksamhetstillstånd, Industriutsläppsdirektivet (IED). Gemensamma EU-regler är bra för miljö och konkurrenskraft men en för detaljerad och överlappande lagstiftning måste undvikas. Om IED blir för komplext med både många tillkommande sektorer och alltför omfattande krav kan effektiviteten i själva direktivet äventyras. 

En utgångspunkt i samtalet är Fallstudie stål som visar på konsekvenser för svensk stålindustrin om EU-kommissionens förändringsförslag skulle bli verklighet. Hur kan Sverige agera för att IED ska kunna fortsätta bidra till miljönytta istället för att begränsa industrins innovation, tillväxt och sysselsättning?  

Seminariet genomförs digitalt.

Program

11.30–11.35: Välkommen till Jernkontorets kunskapsseminarium

Moderator: Maja Boström, Jernkontoret

11.35–11.45: Kort presentation av pågående revidering av IED

Eva Blixt, forskningschef, Jernkontoret

11.45–12.30: Panelsamtal: Vad är viktigast och hur kan Sverige tidigt delta i revideringen?

Hanna Westerén (S), riksdagsledamot

Jessica Polfjärd (M), europaparlamentariker

Eva Blixt, forskningschef, Jernkontoret

Ytterligare panelister tillkommer

12.30: Avslut och nästa steg

 

Anmäl dig här!