Brukssocietetens möte

Genom Brukssocieteten utövar Jernkontorets delägare sitt inflytande över verksamheten. Brukssocietetens årliga möte motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag. 

Tid

Tisdag 31 maj 2022, kl. 11.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson