Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

7-8 december 2021, start kl 12.00 7/12 och slut kl 12.00 8/12

Plats

  • Meddelas senare (Jernkontoret eller Teams)

Kontaktperson