Teknikområde 23, styrelsemöte

Teknikområde 23  Metallurgi

Tid

1 februari 2022, kl. 9.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson