Teknikområde 24, styrelsemöte

Teknikområde 24 - Gjutning och stelning 

Tid

18 januari 2022, kl. 09.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson