Teknikområde 44, styrelsemöte

Teknikområde 44  OFP och mätteknik

Tid

1 juni 2023, kl 10.00-14.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson