Teknikområde 55, Stämma

Teknikområde 45 Analytisk kemi

Tid

22 mars 2023, kl. 10.00-17.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson

TO 45:s Stämma, inklusive styrelsemöte

Läs mer om teknikområde 45