Teknikområde 33, styrelsemöte

Teknikområde 33  Tråd

Tid

23-24 mars 2023 (med start kl 18.00 den 23:e)

Plats

  • ESAB, Göteborg

Kontaktperson