Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

30 mars 2023, kl 10.00-15.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson