Teknikområde 80, styrelsemöte och studiebesök

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

7 juni 2023, kl 15.00-16.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson