Teknikområde 41, styrelsemöte

Teknikområde 41 - Stålutveckling och applikationer

Tid

6 februari 2023, kl. 10.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson