Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

8 februari 2023, kl 10.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson