TO-seminarium: Beyond the blast furnace, Broadened horizons for CCS in future Swedish steel production

Slutet seminarium för inbjudna medlemmar av Jernkontorets teknikområden (TO).

Tid

4 december 2023, kl 14.00-15.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson

Ett TO-seminarium med Paul Cobden, forskare vid Swerim, om möjligheterna att fånga in koldioxid från flera av stålindustrins processer och om hur den infångade gasen kan nyttiggöras.

 

Om Jernkontorets teknikområden

Forskningen inom Jernkontorets 15 teknikområden omfattar hela tillverkningskedjan. Forskningen är främst behovsmotiverad och inriktad på att resultaten ska komma till praktisk användning.

Läs mer om teknikområdena