Teknikområde 55, styrelsemöte

Teknikområde 55  Restprodukter

Tid

27-28 augusti 2024, från lunch till lunch med start kl 12.00 den 27:e

Plats

  • Ovako, Smedjebacken

Kontaktperson