Robert Eriksson

Forskningschef

Arbetsområden

  • Forskningschef för teknikområdena
      TO 44, Oförstörande provning
      TO 45, Analytisk kemi
      TO 55, Restprodukter (tillförordnad)
  • Standardiseringsfrågor
  • Frågor rörande högskoleutbildningar med relevans för stålindustrin
  • Konferensen Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning

Kontakt