Zofia Tucinska

Rådgivare i miljöfrågor

Arbetsområden

  • Vatten
  • Ekosystemtjänster
  • Kontakt för Hållbarhetsnätverket gruva och stål

Kontakt