Föreläsningsserie om vikingatida järn

Under våren 2021 arrangerade Jernkontorets bergshistoriska utskott en digital föreläsningsserie där de fem författarna till boken Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy (nr 51 i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie) presenterade sina respektive kapitel. Entimmesföreläsningarna spelades in och kan nedan ses i efterhand.

Gert Magnusson, "Vikingatidens järnhantering – en bakgrund till Nordens medeltida modernisering" (13 januari 2021): 


Thomas Lindkvist, "Järnet och Sveriges medeltida modernisering"
(10 februari 2021):


Torun Zachrisson, "Vikingatidens samhälle, riken och järnet – en tillbakablick" (10 mars 2021):


Daniel Sahlén, "Hantverk med järn och andra metaller under vikingatiden, arkeologiska kontexter och lämningar"
 (14 april 2021):


Charlotte Hedenstierna-Jonson, "Platser, varor, utbyten. Drivkrafter och organisation bakom vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet"
 (12 maj 2021):