Jernbloggen

En historisk blogg om kultur och teknik kring järn och andra metaller. 

Här hittar du bloggen: jernbloggen.se

En blogg om bergshanteringens historia utifrån alla möjliga aspekter: kulturhistoria, teknikhistoria, personhistoria osv. Det kan handla om bokanmälningar, arkivfynd, bildfrågor, med mera samt allmänna betraktelser om gruvornas, hyttornas och smedjornas historia.

Vi som bloggar:

Yngve Axelsson är sedan åtskilliga år bibliotekarie på Jernkontoret. Han bloggar om sina bokfynd, arkivfynd och annat smått och gott rörande bruks- och gruvhistoria i medier och andra nätverk.

Catarina Karlsson är forskningskoordinator för bergshistorisk forskning och sekreterare i Jernkontorets Bergshistoriska utskott. Hon är arkeolog och har doktorerat på järnets och stålets användning i det medeltida jordbruket. Hon bloggar visserligen inte men tipsar gärna bloggen om konferenser, möten och andra evenemang.