Förläng och förstärk de strategiska innovationsprogrammen

Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar och den internationella konkurrenskraften ökar. Innovationsprogrammen bidrar till att stärka hela innovationskedjan, från forskning till tillämpade lösningar. Fortsätt satsningen på dessa!

I den forsknings- och innovationsproposition som regeringen lade fram 2012, lanserades de strategiska innovationsområdena som ett nytt instrument för att öka samverkan mellan universitet och högskolor, näringsliv och offentlig sektor samt för ett effektivt nyttiggörande av forskningsresultat.

Insatser som genomförs inom ramen för innovationsområdena finansieras av både näringslivet och offentliga aktörer. Näringslivet är också delaktigt i planering och genomförande. Exempelvis ingår representanter för stålindustrin i programledningen för Metalliska material.

Stålindustrins erfarenheter av de strategiska innovationsområdena är goda. Till skillnad från tidigare branschforskningsprogram riktar sig innovationsområdena till en större bredd av aktörer och bidrar till att stärka hela innovationskedjan, från forskning till tillämpade lösningar.

  • Fortsätt att satsa på de strategiska innovationsprogrammen.