Säkra finansiering för tekniskt basår

Gruv- och stålindustrin vill se en långsiktigt tryggad finansiering med öronmärka resurser till det tekniska basåret. 

Det tekniska basåret innebär en ettårig kompletteringsutbildning på gymnasial nivå inom de naturvetenskapliga ämnena för dem som saknar behörighet till en ingenjörsutbildning på högskolenivå.

Siffror från den centrala antagningen för höstterminen 2017 visar att basårsutbildningar hade cirka 5 800 förstahandssökande varav drygt 3 400 antogs till utbildningar vid något av de 21 universitet och högskolor som erbjuder utbildningen. Av de antagna var 39 procent kvinnor och 75 procent var 24 år eller yngre. Basårsstudenter har gjort ett nytt livsval efter gymnasiet och är ofta väldigt motiverade ingenjörsstudenter. Undersökningar visar att de presterar bättre än genomsnittet.

Det stora problemet är emellertid att basåret finansieras av respektive universitet eller högskola via det ordinarie statliga anslaget till högskolorna för utbildning på grundläggande respektive avancerad nivå. Den tidigare särskilda finansieringen för tekniskt basår är sedan länge borta och det saknas garantier för att det tekniska basåret ska ges i framtiden.

Det är inte rimligt att universitet och högskolor ska tvingas minska det ordinarie utbudet av program och kurser för att få plats med tekniskt basår, särskilt inte efter den reform som innebär att studenterna sedan kan välja att söka till andra lärosäten.

Gruv- och stålindustrin vill se en långsiktigt tryggad finansiering med särskilda medel till det tekniska basåret. Det är olyckligt att regeringen inte tagit tillfället i akt att öronmärka resurser till det tekniska basåret.

  • Öronmärk pengar för tekniskt basår.