SSAB-konkurrent skruvar upp

Den tyska SSAB-konkurrenten Salzgitter höjer på nytt sin vinstprognos för 2021, och räknar nu med en vinst före skatt på 600-700 miljoner euro. rapporterar Dagens industri. Salzgitter hänför prognosökningen till fortsatt positiv prisutveckling och efterfrågan.

Dagens Industri, 2021-09-08