"Priset måste öka"

Det räcker inte med gröna investeringar. För att avvärja klimathotet måste priset på koldioxid höjas, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen under Dagens industris konferens Uppstart Sverige. Han pekar bland annat på den industriella omvandlingen där SSAB-ledda Hybrit och H2 Green Steel ska tillverka stål med vätgas istället för kol. "Hade vi i dag haft rätt prissättning på koldioxid hade det stått minussiffror i SSAB:s redovisning. Det gör det inte", säger Thedéen.

Dagens Industri, 2021-09-09