Debatt: Öka takten och bygg snabbt ut vindkraften

Elnäten måste byggas ut och moderniseras. En snabbt utbyggd vindkraft är en fråga om att säkra industriell konkurrenskraft, skriver företrädare för skogs-, stål- och gruvbolagen Holmen, SCA, Ovako och LKAB på Di Debatt. "Klimatnyttan av investeringar i elproduktion måste väga tyngre vid tillståndsbeslut. De ekonomiska incitamenten för kommuner att bidra till elektrifieringen måste öka. Och reformerna behövs omgående. Att främja snabbt utbyggd vindkraft är en fråga om att säkra industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och välfärd. Och det krävs för att ta ansvar för en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer", skriver debattörerna.

Dagens Industri, 2021-09-20