Energikrisen pressar stålbranschen

Enligt Steel Business Briefing har de kraftigt stigande energikostnaderna fått flera europeiska stålbolag att avisera pristillägg, skriver Dagens industri. De höga elpriserna slår extra hårt mot tillverkare som smälter skrot med ljusbågsugn, som Ovako. "Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att göra nödvändiga prisjusteringar. Det blir naturligt att ta hänsyn till den utveckling vi just nu ser på elmarknaden i våra löpande förhandlingar eftersom vi inte ensamma kan bära hela kostnaden för de kraftigt höjda priserna", säger Mathias Tillman på Ovako till Di.

Dagens Industri, 2021-10-13