Grön stålplan dröjer

På grund av markförhållanden har H2 Green Steel tvingats flytta placeringen av den planerade fabriksbyggnaden. Det medför också att man lämnar in sin miljöansökan flera månader senare än planerat, skriver Dagens industri. Trots förseningen tror dock H2 Green Steels vd Henrik Henriksson på byggstart nästa sommar. "Allt beror på när vi får tillståndet och det är många intressenter inblandade. Det finns projekt som kommit tillbaka och fått det på kanske sex-sju månader. Det är i det spannet vi hoppas ligga, även om vår ansökan är bland det mest komplexa man kan lämna in, säger han till Di.

Dagens Industri, 2021-11-26