Debatt: "Försvaret måste säga ja till havsbaserad vindkraft"

Försvarsmakten kan inte regelmässigt säga nej till havsbaserad vindkraft. Tekniska installationer på anläggningarna kan till och med förbättra möjligheterna till övervakning, visar erfarenheter från Natoländer, skriver Mikael Odenberg, tidigare moderat försvarsminister och chef för Svenska Kraftnät, och Anders Grenstad, före detta marinchef. på DN Debatt. "Omställning till fossilfri stålproduktion slukar el, liksom batterifabriker och serverhallar. Många av industriprojekten ligger i norr, vilket på sikt påverkar hur mycket el som kan föras från Norrlandsälvarnas kraftverk till Sydsveriges befolkningscentra, där också flera kärnkraftsreaktorer stängts de senaste åren. Det är därför nödvändigt att södra Sverige tillförs ny elproduktion", skriver debattörerna.

Dagens Nyheter, 2021-11-28