Debatt: Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Industrins parter anser att tre områden måste prioriteras. Det handlar om underhåll av befintliga vägar och järnvägar, elektrifiering och en ny isbrytarflotta finansierad av staten. Det skriver en rad företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet, bland dem Jernkontorets vd Annika Roos, på onsdagens DN Debatt.

Dagens Nyheter, 2022-05-11