Militären kan försena "grönt" stålverk flera år

Bygget av H2 Green Steels planerade stålverk i Boden kan drabbas av en ordentlig försening, skriver Dagens Nyheter. I sitt remissvar till mark- och miljödomstolen i Umeå skriver Försvarsmakten att området där stålverket ska byggas är ett riksintresse för totalförsvaret, och att det kommer ta cirka 2,5 år för H2 Green Steel att genomföra de "särskilda åtgärder" som krävs för en godtagbar lösning. "Försening kan det bli men vi tror inte det blir 2,5 år. Absolut kan det bli glid på tidsschemat. Därför pratar vi med dem om lösningar om vad vi eventuellt kan börja med redan under sommaren", säger Karin Hallstan, presschef på H2 Green Steel, till DN.

Dagens Nyheter, 2022-05-18